Loại 118 ổ cắm

LOẠI 118 Ổ cắm (36 * 36mm)

Ổ cắm 2 chân B2 Ổ cắm 3 chân B3 Ổ cắm đa năng 3 chân B4 3 pha 4 dây 16A ổ cắm B5 RJ 45 ổ cắm B21 Ổ cắm dữ liệu Cat.6 B22
 
 Ổ cắm điện thoại B23 Ổ cắm TV B50  Ổ cắm BNC B51  Ổ cắm tai nghe φ3.5 B52 DIN (8 chân) B53 Ổ cắm âm thanh B55
         
Ổ cắm video B56 Ổ cắm âm thanh nổi B58  Ổ cắm USB B59  Ổ cắm pháo (Loại chân cắm) B60 Ổ cắm pháo (Loại lỗ) B61 Ổ cắm loa B62
15 chân VGA (Loại chân cả hai bên) B63 15 chân VGA (Loại lỗ cả hai bên) B64 15 chân VGA (loại chân) B65 15 chân VGA (Loại lỗ) B66 9 chân VGA (Loại chân) B67 9 chân VGA (Loại lỗ) B68
Ổ cắm âm thanh đôi B69 Tấm trống B70 S-terminal B71 Âm thanh nổi sân khấu B72