Loại 50 Mô-đun

LOẠI 50 CHẾ ĐỘ (50 * 50mm hoặc 50 * 22,5mm)

TYPE 50 MODULES 01

Adaper cho 45 loại T1

Lối ra cáp T2

Ổ cắm HDMI T3

Đôi HDMI T4

HDMI (đực) T5

HDMI + RCA đơn T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI + Twin RCA T7

HDMI + RCA T8

Ổ cắm HDMI + F T9

Ổ cắm HDMI + Twin F T10

Ổ cắm HDMI + 3 F T11

TYPE 50 MODULES 03

Ổ cắm RJ45 (Cat.5e) T12

TJ45 (Cat.5e) Twin (50 * 50) T13

Ổ cắm RJ45 (Cat.5e) T14

Ổ cắm RJ45 (Cat.6e) T15

TYPE 50 MODULES 04

Bộ sạc USB T16

Bộ sạc USB T17

Bộ sạc đôi USB T18

Bộ sạc đôi USB T19

Bộ sạc đôi USB T20

Bộ sạc đôi USB T21